Högutdelande aktier

"Nordisk högutdelande aktieportfölj" är en aktivt förvaltad portfölj i Norden, utformad för att generera god avkastning oavsett konjunkturläge. Den passar investerare som söker aktiv förvaltning utan det arbete som en specialiserad placeringsstrategi kräver. Portföljen investerar direkt i börsnoterade nordiska bolag med historiskt och förväntade ökande utdelningar, med en strategi som fokuserar på aktier med relativ styrka på börsen.