Företags­obligation

"Företagsobligation" utgör en aktivt förvaltad portfölj som diskretionärt investerar i nordiska företagsobligationer med syftet att generera en gynnsam och välavvägd avkastning över hela konjunkturcykeln. Investeringsprocessen präglas av en fallbaserad metod, vilket innebär att obligationerna väljs utifrån sina individuella kvaliteter utan hänsyn till deras vikt i något jämförelseindex. Förvaltningen kännetecknas av en relativt fokuserad portfölj med betoning på varje enskild låntagare. Denna förvaltningstjänst riktar sig till investerare som söker en effektiv och balanserad exponering mot den nordiska räntemarknaden.