Värdeutveckling

I tabellen nedan redovisas den historiska avkastningen för Meriti Ekorren Global andelklass A sedan fondstart.

2024 2,30% 5,41% 6,24% 0,13% 2,09% 17,11%
2023 1,46% 1,46%

En investerare som överväger att investera i någon fond bör först noggrant läsa fondens faktablad, teckningsdokumentation och informationsbroschyr innehållande fondbestämmelserna. Att placera i fonder innebär en risk. Det finns inga garantier att en investering i en fond inte kan leda till förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i en fond kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i fonden återfår hela det insatta kapitalet.