Värdeutveckling

Meriti Dynamic erbjuds på olika depåer och i tre olika risknivåer - Låg, Medel samt Hög. I grafen och tabellen nedan redovisas den historiska avkastningen för Meriti Dynamic Medel (Nordnet) efter avgifter, sedan start.