Placerings­inriktning

meriti-abstract-20

Meriti Dynamic är en aktivt förvaltad, diskretionär portfölj som placerar i en kombination av aktiefonder, räntefonder samt alternativa fonder med målet att ge en god avkastning oavsett konjunkturläge. Portföljen passar dig som vill ha en aktiv förvaltning och vill slippa det arbete som en specialiserad placeringsstrategi kräver. Konceptet är unikt.

Investeringsfilosofi

Strategin förvaltas aktivt av förvaltningsteamet och portföljerna omdisponeras fortlöpande, med målet att skapa en långsiktigt stabil värdeutveckling. Teamet arbetar bland annat med så kallad alfa-beta separation. Beta, ren marknadsexponering, tas i stor utsträckning med effektiva indexfonder. Alfa står för specialistkunskap och aktiv förvaltning, d v s strategier som utnyttjar felprissättningar eller andra anomalier för att skapa marknadsoberoende avkastning.

Vid förvaltningen kombineras olika utvalda fondstrategier. Fortlöpande sker en översyn av den taktiska fördelningen mellan olika tillgångsslag. Beroende på marknadsläge, sentiment och makroekonomisk inramning väljs olika kombinationer av tillgångar för att skapa en så god riskjusterad avkastning som möjligt.

Avkastningsmål God riskjusterad avkastning över hela konjunkturcykeln, samt att skapa en avkastning som överstiger strategins jämförelseindex
Riskklass (1-7) Meriti Dynamic Låg: 2. Meriti Dynamic Medel: 3. Meriti Dynamic Hög: 4.