Kontakt

E-postadresser till specifika personer inom organisationen är uppbyggda enligt principen förnamn.efternamn@meriticapital.se - dock med a och o istället för å, ä och ö.

Besöksadresser:

Stockholm: Norrlandsgatan 14

Göteborg: Södra Gubberogatan 20