Meriti Neutral

Meriti Neutral är en dagshandlad hedgefond inom kategorin Equity Market Neutral. Att fonden är neutral till aktiemarknaden innebär att den skapar avkastning som inte är beroende av utvecklingen på aktiemarknaden. Fonden kan sålunda skapa avkastning även när aktiemarknaden uppvisar en svag utveckling. Detta vilket innebär att Meriti Neutral kan vara ett intressant alternativ för den investerare som söker diversifiera sin portfölj.