Placerings­inriktning

meriti-abstract-20

”Företagsobligation” är en aktivt förvaltad, diskretionär portfölj som placerar i nordiska företagsobligationer med målet att ge en god riskjusterad avkastning över hela konjunkturcykeln. Investeringsprocessen är casedriven, dvs. att obligationerna är valda på deras egna meriter utan hänsyn till vikt i något jämförelseindex. Förvaltningen karakteriseras av en relativt koncentrerad portfölj med fokus på varje emittent. Denna förvaltningstjänst passar dig som vill ha en effektiv och balanserad exponering mot den nordiska räntemarknaden.

Investeringsfilosofi

Investeringsprocessen utgår uteslutande från obligationernas egna meriter. Vår förvaltning har en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolags- och sektorval, där även region och temaanalys är viktiga delar i strategin. Portföljen är relativt koncentrerad avseende antalet innehav, vilket gör att vi kan behålla ett större fokus på utvecklingen i varje emittent vi valt att investera i. Riskhantering är integrerat i investeringsprocessen vilket gör att förvaltningen diversifierad över sektorer och emittenter. Vi anser att detta är centralt för att kunna generera god riskjusterad avkastning över tid.

Avkastningsmål Överstigande DNB Sweden High yield index
Risk 6-8 procent per år