Värdeutveckling

I tabellen redovisas den historiska avkastningen för Meriti Neutral andelklass A sedan fondstart 2023-12-01. Avkastningshistorik innan detta datum (streckat i grafen) är ett simulerat tidigare resultat beräknat på ansvarig förvaltares förvaltningsresultat med likartad placeringsinriktning hos tidigare uppdragsgivare enligt definition nedan.

2024 1.4% 0.97% 1.16% 3.57%
2023 -2.10% 1.70% -1.44% -0.62% -1.03% 3.25% 0.98% 0.70% 1.11% 0.36% 1.88% -0.27% 4.46%
2022 -0.42% -0.92% 2.81% -0.04% -0.67% -1.81% -1.06% 3.71% 1.87% -2.10% -2.49% 1.41% 0.06%
2021 1.32% 1.86% 4.11% 0.34% 1.41% 1.41% 2.07% 0.52% 1.65% 2.32% 0.73% 2.98% 22.74%
2020 6.35% -0.30% -7.35% 3.54% -0.08% -0.39% 2.88% -0.79% 3.19% 0.26% -7.00% -0.18% -0.75%
2019 3.33% -2.26% 3.95% -2.65% 7.51% 1.45% 1.89% 2.45% -3.80% -0.27% 0.46% -0.08% 12.05%
2018 3.37% -0.15% 1.07% 0.86% 2.28% -0.79% 0.00% 2.63% 0.24% -2.35% -9.04% 1.88% -0.61%
2017 0.38% -0.07% 0.24% 3.15% -2.87% 0.16% 1.79% 1.96% 1.86% 4.17% 1.25% 0.16% 12.68%
2016 0.78% -3.38% -3.79% -3.66% 6.11% 2.31% 2.57% -1.75% 2.07% -1.86% 0.09% -2.33% -3.30%
2015 1.34% -4.80% 4.66% -2.66% 1.62% 0.17% 3.80% 0.20% 3.21% -0.97% 0.04% 4.09% 10.75%
2014 1.24% 0.91% -0.32% -2.17% 2.75% 4.40% 1.21% 1.23% 3.79% 1.25% -0.39% 0.73% 15.46%
2013 4.51% 1.87% 1.33% 3.59% -0.75% 0.96% 1.65% -3.35% 1.93% 5.45% 1.68% 0.35% 20.63%
2012 -3.55% 1.44% 0.81% 2.70% -3.26% -0.63% 0.55% -2.09% 3.61% 4.41% 0.87% -1.44% 3.12%
2011 1.90% 1.87% 1.60% 2.76% 0.01% -2.88% -0.53% -5.53% -0.88% 2.49% -2.05% 3.50% 1.87%
2010 3.84% 0.38% 3.24% 1.38% -3.34% 4.96% 10.68%

Fonden lanserades 2023-12-01. Avkastning pro forma över tidperioden 2010-06-30 – 2023-11-30 har beräknats enligt följande:

  1. Aktiemandates avkastning är sammansatt enligt följande:
    • Ola Björkmo och Jonas Sandefeldt förvaltade under 13 år fonden QQM Equity Hedge SEK med en liknande systematisk strategi för perioden 2010-06-30 – 2023-06-30. Fondens nettoavkastning för en investerare i fonden sedan fondstart har använts över den tidsperioden.
    • För de fem månader efter det att teamet inte förvaltade fonden tillsammans, 2023-06-30 – 2023-11-30, har hedgefondsindexet HFRX Equity Market Neutral Index använts.
  1. Strategins räntemandat har satts som en 60 procentig exponering till den förvaltningshistorik som Meriti Capitals förvaltare tidigare har skapat inom nordisk high yield. Den historiken sträcker sig fr o m 2011-12-31. För de första 18 månaderna 2010-06-30 – 2011-12-31 har avkastningsdata från Bloomberg Pan-European High Yield Index använts.
  2. Avkastningsdata har belastats med avgifter så att pro forma-historiken under hela tidsperioden motsvarar en årlig fast avgift om 1,2%, vilket är densamma som Meriti Neutral andelsklass A.

En investerare som överväger att investera i en fond bör först noggrant läsa fondens faktablad, teckningsdokumentation och informationsbroschyr innehållande fondbestämmelserna. Att placera i fonder innebär en risk. Det finns inga garantier att en investering i en fond inte kan leda till förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i en fond kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i fonden återfår hela det insatta kapitalet.