Om oss

Meriti Capital AB är ett värdepappersbolag med som står under Finansinspektionens tillsyn och har följande tillstånd:

    • Mottagande och vidarebefordran av order beträffande finansiella instrument
    • Diskretionär portföljförvaltning beträffande finansiella instrument
    • Investeringsrådgivning till kund beträffande finansiella instrument

Här återfinns Finansinspektionens förteckning över Meriti Capital AB:s tillstånd.

Därtill är bolaget medlem i olika branschorganisationer, t ex SwedSec. Affärsidén är att till våra kunder maximera den riskjusterade avkastningen på de portföljer och fonder som vi förvaltar.

Vi bedriver systematisk förvaltning av kapital, baserad på kvantitativa analysmodeller. Modellerna har utvecklats med stöd av akademisk forskning och etablerade ekonomiska principer. De kvantitativa modellerna utvecklas fortlöpande.

Meriti Capital

Ola Björkmo

Gustav Andåker

Jonas Sandefeldt

Hans Turitz