Förvaltningsteam

Förvaltningsteamet på Meriti Capitals

Ola Björkmo

Gustav Andåker

Jonas Sandefeldt

Hans Turitz

Ola Björkmo, vd och partner

Ola Björkmo, bolagets verkställande direktör. Ola Björkmo är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har varit yrkesverksam inom finansmarknaden sedan 1986. Ola Björkmo var mellan åren 2010 och 2023 VD och förvaltare hos QQM Fund Managment. Mellan 2005 och 2009 var han VD för Öhman Kapitalförvaltning och mellan 2000 och 2005 en av grundarna och förvaltarna av hedgefonden Manticore hos Brummer & Partners. Dessförinnan hade Ola Björkmo flera ledande befattningar inom Öhmangruppen, först som chef för kvantitativ analys och sedan chef för kapitalförvaltningen. Ola Björkmo är styrelseledamot i Grönbergska Fonden för Medicinsk Forskning och var mellan 2011 och 2015 styrelseledamot i Sveriges Finansanalytikers Förening.

Gustav Andåker, chef diskretionära förvaltningsmandat, partner

Gustav Andåker har en master i nationalekonomi, med fördjupning i portföljteori, vid Handelshögskolan i Göteborg och har sedan 2008 bland annat arbetat som portföljförvaltare och senior portföljförvaltare hos Loft Investments, Consensus Asset Management samt SIP Nordic Fondkommission. Mellan åren 2020 och 2022 var han delansvarig förvaltare av Vinga Corporate Bond.

Gustav Andåker är huvudansvarig förvaltare för Meriti samt Meriti Företagsobligation.

Jonas Sandefeldt, chef systematiska strategier, partner

Jonas Sandefeldt är civilingenjör i teknisk fysik från KTH och har även studerat ekonomi vid Stockholms Universitet. Jonas Sandefeldt har varit yrkesverksam inom finansmarknaden sedan 1998, bl a som kvantitativ analytiker vid 1-3 AP-fonden samt hos Brummer & Partners. Mellan 2006 och 2010 arbetade Jonas Sandefeldt som portföljförvaltare och analytiker på Öhman, med en särskild inriktning på kvantitativt drivna investeringsstrategier. Mellan 2010 och 2023 arbetade han som förvaltningsansvarig hos QQM Fund Management, där fonden QQM Equity Hedge genom åren erhöll ett flertal internationella utmärkelser.

Jonas Sandefeldt är huvudansvarig förvaltare för Meriti Neutral, Meriti Global samt Meriti Högutdelande Aktier.

Hans Turitz, förvaltare & analytiker, partner

Hans Turitz har en B.A. från Middlebury College, USA, arbetat som Market Maker i australiensiska aktier på Jacksons Limited, London, och värdepappersmäklare på Merrill Lynch i London. Hans Turitz har genomgått Merrill Lynchs Training Programme i Princeton, USA, avlagt mäklarlicenserna Series 7 (USA),  Series 3 (USA) och TSA Registered Representatives Examination (UK), förvaltat en blandfond under Skandia Life, tjänstgjort som styrelseledamot i svenska värdepappersbolag och en utländsk hedgefond, samt mäklat politisk risk & expropriationsförsäkringar via Lloyd’s. Hans Turitz har lång erfarenhet av strategiutveckling med fördjupning inom teknisk momentum-analys av aktier.

Hans Turitz är huvudansvarig förvaltare för Meriti Momentum.