Meriti Dynamic

"Meriti Dynamic" är en diskretionärt förvaltad portfölj som investerar i en blandning av aktiefonder, räntefonder och alternativa fonder med syftet att generera god avkastning oberoende av konjunkturläget. Den är idealisk för investerare som eftersträvar aktiv förvaltning utan det administrativa arbetet som en specialiserad placeringsstrategi kräver. Portföljens unika koncept bidrar till dess särprägel.