Diskretionär förvaltning

Vi arbetar enligt en systematisk och strukturerad investeringsprocess där olika moderna kapitalförvaltningstekniker kombineras.

Våra förvaltade portföljer är väl diversifierade och består i normalfallet av ett relativt stort antal positioner. Detta medför att risken i varje enskild position är relativt låg samtidigt som portföljens förväntade risknivå begränsas.

Företagsobligation

”Företagsobligation” är en aktivt förvaltad portfölj av nordiska företagsobligationer, som genom en fallbaserad metod strävar efter att generera en välavvägd och gynnsam avkastning över konjunkturcykeln, med en betoning på individuella låntagare och utan hänsyn till jämförelseindexvikt.

Högutdelande aktier

”Nordisk högutdelande aktieportfölj” är en aktivt förvaltad portfölj i Norden som strävar efter god avkastning oavsett konjunkturläge genom direktinvesteringar i nordiska bolag med växande utdelningar och en tydlig strategi som betonar aktier med relativ styrka på börsen.

Meriti Dynamic

”Meriti Dynamic” är en unik och aktivt förvaltad portfölj som investerar i en mångfald av tillgångar, inklusive aktier, obligationer och råvaror, med målet att generera god avkastning oavsett konjunkturläge, lämpad för investerare som söker aktiv förvaltning utan kravet på specialiserad placeringsstrategi.