Placeringsinriktning

meriti-abstract-20

”Nordisk högutdelande aktieportfölj” är en aktivt förvaltad, diskretionär portfölj som placerar i Norden med målet att ge en god avkastning oavsett konjunkturläge. Portföljen passar dig som vill ha en aktiv förvaltning och vill slippa det arbete som en specialiserad placeringsstrategi kräver.

Investeringar sker genom direktägande i börsnoterade nordiska bolag med historiskt och förväntade växande utdelningar. Portföljens aktieförvaltning har en tydlig strategi och placering sker i aktier som uppvisar relativ styrka på börsen.

Investeringsfilosofi

Valet av bolag bygger på en kvantitativ analys av fundamentala data. Ibland tar vi även in ”bubblare”, förutsatt att de lever upp till våra urvalskriterier. Analysen utgår ifrån konstaterad intjäning och framtida förväntade utdelningar. Förvaltningen tillämpar ytterligare tekniska verktyg som sista steg i urvalsprocessen för att justera portföljens vikter så att det kortsiktiga marknadssentimentet beaktas.

Riskhantering är integrerat i investeringsprocessen vilket gör att portföljen diversifierad över sektorer och bolag. Vi anser att detta är centralt för att kunna generera god riskjusterad avkastning över tid.

Avkastningsmål Överstigande Handelsbanken Nordic High Dividend Low Volatility Criteria Index
Risk I linje med aktiemarknadens