Värdeutveckling

I tabellen nedan redovisas den historiska avkastningen för Meriti Capitals diskretionära portfölj Företagsobligationer efter avgifter. Avkastningshistorik innan april 2022 (streckat i grafen) är ett simulerat tidigare resultat beräknat på ansvarig förvaltares förvaltningsresultat med likartad placeringsinriktning hos tidigare uppdragsgivare.

2024 0,70% 0,71% 0,50% 0,97% 0,82% 1,88% 6,16%
2023 1,28% 0,84% -0,13% 1,03% -0,34% -0,30% 1,09% -0,04% 0,43% -0,21% 0,83% 1,27% 5,88%
2022 0,41% -0,53% 0,60% 0,32% 0,88% -1,51% 0,04% 1,04% -1,70% -1,11% 0,91% 0,29% -0,41%
2021 1,30% 2,59% 2,38% 0,31% 0,24% 3,35% 0,91% 1,23% 1,11% 0,83% 0,23% 0,59% 16,09%
2020 0,84% -0,92% -11,72% 5,98% 2,32% 2,64% 1,79% 1,59% 1,83% 0,21% 0,58% 0,43% 4,64%
2019 2,25% 0,45% 0,62% 0,59% -0,14% 0,91% 0,49% 0,65% 0,34% 0,32% 0,25% 0,80% 7,77%
2018 0,97% 0,38% 0,42% 0,60% -0,25% -0,12% 1,05% 0,29% 0,55% -0,22% -1,10% -0,37% 2,20%
2017 1,10% 1,37% 1,19% 1,91% 0,08% 0,13% 0,38% 0,41% -0,24% 0,71% -0,23% 0,04% 7,04%
2016 -0,86% 0,56% 0,72% 0,11% 1,20% -0,12% 1,32% 1,11% 0,85% -0,31% 1,15% 1,66% 7,61%
2015 -0,55% 0,04% 2,64% 2,47% 0,26% -0,20% 1,66% -0,79% -1,40% 1,31% -0,50% -1,97% 2,88%
2014 0,72% 1,06% 0,50% -1,36% -0,40% 1,31% 1,02% 0,29% 1,18% -2,63% -2,67% -0,94% 0,69%
2013 1,22% -1,10% 0,51% 1,08% 1,33% -1,39% 0,82% 0,36% 0,66% 1,36% 0,77% -0,30% 6,47%
2012 3,03% 0,87% 1,28% 1,50% 1,87% -0,07% 0,02% 0,39% 1,15% 2,97% 1,34% -0,09% 15,16%