Värdeutveckling

I tabellen nedan redovisas den historiska avkastningen för Meriti Capitals diskretionära portfölj ”Högutdelande aktier Norden” efter avgifter. Avkastningshistorik innan april 2022 (streckat i grafen) är ett simulerat tidigare resultat beräknat på ansvarig förvaltares förvaltningsresultat med likartad placeringsinriktning hos tidigare uppdragsgivare.

2024 -0,10% 4,13% 5,51% 1,28% 6,79% 18,71%
2023 1,40% 2,27% -2,79% 3,54% -0,83% 1,14% -0,53% -0,49% 1,22% -0,85% 1,49% 2,17% 7,83%
2022 -2,88% -3,57% 2,08% -3,50% 1,64% -7,29% 1,75% -2,11% -7,12% 5,30% 1,67% -0,76% -14,56%
2021 0,73% 1,71% 8,46% 0,85% 3,83% 2,20% 2,19% 1,13% 0,69% 0,21% 1,90% 4,21% 31,66%
2020 0,77% -7,90% -13,32% 6,75% 3,20% -0,89% 2,56% 2,37% 2,15% -5,32% 10,50% -0,91% -2,33%
2019 2,81% -0,23% -1,33% 3,01% 4,26%