Våra fonder

Vi arbetar enligt en systematisk och strukturerad investeringsprocess där olika moderna kapitalförvaltningstekniker kombineras.

Våra förvaltade fonder är väl diversifierade och består i normalfallet av ett relativt stort antal positioner. Detta medför att risken i varje enskild position är relativt låg samtidigt som fondens förväntade risknivå begränsas.

Meriti Neutral

Upptäck Meriti Neutral – vår Equity Market Neutral hedgefond skapar avkastning oberoende av aktiemarknadsutvecklingen, vilket gör den till ett lockande alternativ för diversifiering av din portfölj. Vår väl diversifierade fond, drivet av en systematisk investeringsprocess och belönad för internationell kompetens, erbjuder låg risk i varje position för en stabil investeringsupplevelse.

Meriti Momentum

Meriti Momentum är en dagshandlad UCITS hedgefond med ett absolut avkastningsmål. Att fonden har ett absolut avkastningsmål innebär att förvaltarna vid förvaltningen av son strävar efter att skapa positiv avkastning, oavsett hur de underliggande marknaderna utvecklas

Meriti Ekorren Global

Meriti Ekorren Global är en aktivt förvaltad global aktiefond som drivs av ett dedikerat förvaltningsteam. Aktivt förvaltad innebär att teamet tar egna proaktiva beslut om var fondens tillgångar placeras, med målet att överträffa jämförelseindexets avkastning på lång sikt.