Meriti Ekorren Global

Meriti Ekorren Global är en aktivt förvaltad global aktiefond som drivs av ett dedikerat förvaltningsteam. Aktivt förvaltad innebär att teamet tar egna proaktiva beslut om var fondens tillgångar placeras, med målet att överträffa jämförelseindexets avkastning på lång sikt.

Fondens huvudsakliga investeringsfokus ligger på både små och stora företag över olika branscher globalt. Det innebär att fonden söker möjligheter över hela världen och diversifierar sina placeringar för att dra nytta av olika sektorer och marknadstrender.