Meriti Momentum

Meriti Momentum är en dagshandlad UCITS hedgefond med ett absolut avkastningsmål. En fond med ett absolut avkastningsmål strävar efter att generera positiv avkastning oavsett de underliggande marknadsförhållandena. Det innebär att förvaltarna aktivt arbetar för att skapa vinst även när aktiemarknaderna visar en svag utveckling. Detta attribut gör Meriti Momentum till ett intressant alternativ för investerare som söker diversifiering av sin portfölj. Fonden har ännu inte startats.