meriti-abstract-19

Med Meriti Capitals diskretionära förvaltningstjänst får våra förvaltare mandat att fatta de löpande investeringsbesluten. I samband med att ett diskretionärt mandat ingås fastställs investeringsramar och strategi.

Strategi Meriti Dynamic Låg
Metodik Aktiv förvaltning, alfa beta-separation
Likviditet Daglig
Riskklass (1-7) 2
Benchmark 20% MSCI World i SEK + 80% OMRX T-Bill
Struktur Värdepappersdepå
Minsta investering 1 000 000 SEK
Strategi Meriti Dynamic Medel
Metodik Aktiv förvaltning, alfa beta-separation
Likviditet Daglig
Riskklass (1-7) 3
Benchmark 50% MSCI World i SEK + 50% OMRX T-Bill
Struktur Värdepappersdepå
Minsta investering 1 000 000 SEK
Strategi Meriti Dynamic Hög
Metodik Aktiv förvaltning, alfa beta-separation
Likviditet Daglig
Riskklass (1-7) 4
Benchmark 80% MSCI World i SEK + 20% OMRX T-Bill
Struktur Värdepappersdepå
Minsta investering 1 000 000 SEK