Placerings­inriktning

meriti-abstract-3

Meriti Ekorren Global en aktivt förvaltad global aktiefond. Med aktivt förvaltad avses att förvaltningsteamet fattar egna aktiva placeringsbeslut med målsättningen att långsiktigt överträffa jämförelseindexets avkastning. Meriti Ekorren Global placerar fondförmögenheten huvudsakligen i små och stora bolag i olika branscher globalt. Fonden har en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval.

Förvaltarna arbetar enligt en systematisk och strukturerad investeringsprocess där olika moderna kapitalförvaltningstekniker kombineras, och alltid i ett riskjusterat perspektiv. Olika kvantitativa modeller används för portföljkonstruktion, ombalansering samt riskstyrning. Modellerna som används i förvaltningen är i första hand baserade på etablerade ekonomiska principer, inte enbart byggda för att passa historiska data. Data som analyseras är marknadsdata, fundamentala bolagsdata samt olika former av prognosdata.

Genom aktiv diversifiering med hjälp av ett stort antal värdepapper minskas risken för koncentration till enskilt land eller enskild bransch.

Förvaltningsmål

Fonden är en dagshandlad global aktiefond. Fondens målsättning är att med god riskspridning på lång sikt uppnå högsta möjliga värdetillväxt av fondens tillgångar.

Avkastningsmål Högre än MAXI World Index
Avkastningsnivå I linje med MSCI World Index
Korrelation till aktiemarknaden 1,0