meriti-abstract-19

Med Meriti Capitals diskretionära förvaltningstjänst får våra förvaltare mandat att fatta de löpande investeringsbesluten. I samband med att ett diskretionärt mandat ingås fastställs investeringsramar och strategi.

Strategi Nordiska högutdelande aktier
Metodik Aktiv förvaltning, bolagsval
Likviditet Daglig
Avgift 1,5% per år
Struktur Värdepapperdepå
Minsta investering 1 000 000 SEK