Medarbetare

Ledning

Ola Björkmo

Ola Björkmo

Verkställande direktör
Nivardo Salazar

Nivardo Salazar

Ekonomichef
Jenny Roos

Jenny Roos

Regelefterlevnad

Förvaltning

Ola Björkmo

Ola Björkmo

Verkställande direktör
Jonas Sandefeldt

Jonas Sandefeldt

Chef systematiska strategier
Gustav Andåker

Gustav Andåker

Chef diskretionär förvaltning
Hans Turitz

Hans Turitz

Fondförvaltare, analytiker

Marknad

Magnus Jansson

Magnus IH Jansson

Marknadschef
Anders Larsson

Anders Larsson

Institutionell försäljning
Oscar Ekman

Oscar Ekman

Innehållsredaktör

Regelefterlevnad

Johan Lycke

Johan Lycke

Ansvarig regelefterlevnad
Jenny Roos

Jenny Roos

Regelefterlevnad