Fondfakta

meriti-abstract-5

Meriti Neutral är en så kallad UCITS hedgefond, som förvaltas av Meriti Capital AB på uppdrag av fondbolaget Finserve Nordic AB.

Strategi Aktiebaserad hedgefond
Metodik Systematisk, marknadsneutral
Likviditet Daglig
Andelsklasser A, B och C
Valuta A och B: SEK C: EUR
Fast avgift A: 1,2% per år B: 0,8% per år C: 1,2 % per år
Prestationsbaserad avgift A och B: 20% på avkastning över OMRX-TBill C: 20% på avkastning över FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-3 Month Index (Total Return)
High water mark Ja, kollektivt och evigt
Fondbolag Finserve Nordic AB
Förvaringsinsitut Swedbank
Administration Swedbank
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Revisor Sussanne Sundvall, PwC
Minsta teckning A: 1 000 SEK B: 5 000 000 SEK C: 100 000 EUR
ISIN A: SE0021020633 B: SE0021020641 C: SE0021020658